PRAMONINIŲ NUOTEKŲ VALYMO APRAŠYMAS

Biologinis nuotekų valymo įrenginys BCTS (Bio CompacT System) yra skirtas vandenims iš pramonių didelės taršos šaltinių valyti: mėsos, pieno perdirbimo įmonėms, žemės ūkio, cheminės pramonės ir kitiems dideliems objektams. Valymas atliekamas tiek cheminiu tiek biologiniu būdu. Biologinio valymo procesas išskirtinai paremtas flotacija ir aeracija, visiškai atsisakant fermentacijos procesų bei nemalonaus kvapo.

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti valyti nuotekų vandenis iš didelių tiek komunalinių tiek pramoninių užterštumo šaltinių. Tokiais šaltiniais gali būti miestai, gyvulininkystės, mėsos apdirbimo, paukštininkystės, augalininkystės bei pieno perdirbimo ūkio, cheminės pramonės objektai.
Lyginant su tradiciniais nuotekų valymo įrenginiais šios technologijos diegimas yra paprastas ir ekonomiškas. Nuotekų valymo įrenginių technologijos leidžia nesunkiai rekonstruoti pastatytas sistemas, atlikti išplėtimo bei valyklos efektyvumo padidinimo darbus nestatant papildomų pastatų bei konstrukcijų. Naudojant BioCompacT technologijas sutaupomos investicinės lėšos tiek statant naujas tiek rekonstruojant senus nuotekų valymo įrenginius.

Šios konstrukcijos naudojimas ženkliai supaprastina ir palengvina nuotekų valyklos statymo ir diegimo darbus. Lyginant su tradicinėmis nuotekų valyklomis tokiu būdu pasiekiama didelių investicinių lėšų sutaupymo.

NUOTEKŲ VALYMO ĮREGINIŲ TECHNINIS SPRENDIMAS
Techniniai sprendimai leidžia išnaudoti tiek cilindro tiek stačiakampio formos jau esamus rezervuarus. Maži modulinių nuotekų valymo sistemų matmenys bei kompaktiškumas leidžia integruoti sistemas į norimą vietovę, priklausomai nuo galimybių bei lėšų jas diegiant uždaroje patalpoje arba atvirai be stogo, įkasant į žemę arba suprojektuoti kaip antžeminę valyklą.

NUOTEKŲ VALYMO ĮREGINIŲ MONTAŽAS
Sistema sukurta taip, kad įrangos diegimas vyktų greitai ir pigiai. Bet kuriuo darbo režimo momentu galima lengvai prieti prie visų technologinių dalių bei atlikti priežiūra. Sistemos gali būti montuojamos tiek po žeme, tiek dalinai įkastos. Taip pat siūlome tiek atviras tiek uždaras sistemas (po stogu arba pastato viduje).

TERCIALINIS VALYMAS
Tercialinis (tretinis) valymas skirtas papildomam biologiškai išvalytų nuotekų valymui. Tai būgno formos mechaninis filtras, kurio sienelės yra 20-40 μm membrana, sulaikanti skendinčiąsias daleles bei nutrientus.