PRAMONINIŲ NUOTEKŲ IŠVALYTO VANDENS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

Ypatingai užterštos pramoninės nuotekas pirmiausiai valomos cheminiu/floataciniu būdu. Tuomet nuotekos baigiamos valyti biologiniu būdu.
Nuotekų valymo įrenginio korpusui suteikiama 20 metų garantija. Likusioms Nuotekų valymo įrenginio dalims –gamintojo garantija.
Kad gedimo atveju valyklos darbas nenutrūktų, svariausios irenginių dalys turi rezervinius siurblius, orapūtes ar maišykles.
24 val/parą techninis bei technologinis servisas, priklausomai nuo sudarytos sutarties ar pareikalavimo.
Gedimų taisymas per parą.

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
2 000 - 10 000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS technologijos parametrai
Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos
Vidutinio paros mėginio DLK Vidutinė metinė DLK Vidutinio paros mėginio DLK Vidutinė metinė DLK
BDS5
mg/l O2
-
10
-
nustatoma individualiai
Bendras fosforas
mgP/l
-
2
-
2
Bendras
azotas
mgN/l
-
20
-
20

ChDS

mg/l O2 100 - 125 -

Jei valytą nuotekų vandenį reikia atiduoti į teršalams ypatingai jautrų vandens priimtuvą, siūlome ekonimiška ir jokių papildomų žaliavų nereikalaujanti trečios pakopos valymą (TRETINIS VALYMAS):

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
2 000 - 10 000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS + MIKROFILTRAS technologijos parametrai
Vidutinio paros mėginio DLK Vidutinė metinė DLK
BDS5
mg/l O2
-
< 6
Bendras fosforas
mgP/l
-
< 1
Bendras
azotas
mgN/l
-
< 15

ChDS

mg/l O2 < 70 -