NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGIJŲ REKONSTRAVIMAS, MODERNIZAVIMAS
Biologinių nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas bei veiklumo užtikrinimas, pajėgumų padidinimas, išvalymo kokybės didinimas, perteklinio dumblo sausinimas ir likvidavimas ...
 • Tipinis technologinio nuotekų valymo įrengimo nusidėvėjimas
 • Pasenę ir susidėvėję įrenginiai
 • Nuotekų valymo įrenginių galingumo padidinimas
 • Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas
 • \

  TECHNOLOGIJA BCTS LEIDŽIA :

  • Efektyvų rekonstravimą, modernizavimą
  • Senų arba neveikiančių nuotekų valymo įrengimų statybą
  • Esamų rezervuarų ir objektų naudojimas
  • Investicijų ir gamybinių išlaidų taupymas