BCTS 1000-10000 TECHNOLOGINIAI DUOMENYS

Skyrelyje pateiki individualiųjų namų biologinio valymo įrenginio BCTS technologiniai ir techniniai duomenys: Įrenginių išmatavimai, svoris, pajėgumai, instaliuotų įrengimų galingumai, perteklinio dumblo produkcija.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNOLOGINIAI DUOMENYS

BCTS
1 500
2 000
3 000
Gventojų ekvivalentas
GE
6 000-9 000
9 000-12 000
12 000-18 000
Nuotekų kiekis
m3.d-1
1 200-1 800
1 800-2 400
2 400-3 600
BDS5 apkrova
kg.d-1
360-540
540-720
720-1 080
BCTS
5 000
7 000
8 000
Gventojų ekvivalentas
GE
18 000-25 000
25 000-30 000
30 000-40 000
Nuotekų kiekis
m3.d-1
3 600-5 000
5 000-7 000
7 000-9 000
BDS5 apkrova
kg.d-1
1 080-1 500
1 500-2 100
2 100-2 700