BCTS 1000-10000 BENDRAS APRAŠYMAS

Našumas: 6 000 - 40 000 gyventojai,1 000 - 10 000 m3/para
Biologinis nuotekų valymo įrenginys BCTS (Bio CompacT System) yra skirtas vandenims iš didelių taršos šaltinių valyti: miestams, dideliems pramoniniams, žemės ūkio ir kitiems dideliems objektams. Valymas atliekamas biologiniu būdu, kur aerobinės bakterijos maitinamos pritekėjusiomis nuotekomis ir į sistemą pumpuojamu oru. Biologinio valymo procesas išskirtinai paremtas aeracija, visiškai atsisakant fermentacijos procesų bei nemalonaus kvapo.

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti valyti nuotekų vandenis iš didelių tiek komunalinių tiek pramoninių užterštumo šaltinių. Tokiais šaltiniais gali būti miestai, gyvulininkystės, mėsos apdirbimo, paukštininkystės, augalininkystės bei pieno perdirbimo ūkio objektai.
Lyginant su tradiciniais nuotekų valymo įrenginiais šios technologijos diegimas yra paprastas ir ekonomiškas. Nuotekų valymo įrenginių technologijos leidžia nesunkiai rekonstruoti pastatytas sistemas, atlikti išplėtimo bei valyklos efektyvumo padidinimo darbus nestatant papildomų pastatų bei konstrukcijų. Naudojant BioCompacT technologijas sutaupomos investicinės lėšos tiek statant naujas tiek rekonstruojant senus nuotekų valymo įrenginius.

Šios konstrukcijos naudojimas ženkliai supaprastina ir palengvina nuotekų valyklos statymo ir diegimo darbus. Lyginant su tradicinėmis nuotekų valyklomis tokiu būdu pasiekiama didelių investicinių lėšų sutaupymo.


NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINIS SPRENDIMAS

Techniniai sprendimai leidžia išnaudoti tiek cilindro tiek stačiakampio formos jau esamus rezervuarus. Maži modulinių nuotekų valymo įrenginių matmenys bei kompaktiškumas leidžia integruoti sistemas į norimą vietovę, priklausomai nuo galimybių bei lėšų jas diegiant uždaroje patalpoje arba atvirai be stogo, įkasant į žemę arba suprojektuoti kaip antžeminę valyklą.

 

VALYMO PROCESAS
Biologinio valymo procesas yra visiškai be kvapo. Nuotekų valymo įrenginiai dirba be triukšmo, turi automatinį valdymą, yra ekonomiška, reikalauja minimalios priežiūros tvarkant perteklinio dumblo produkciją. Nuotekų valymo įrenginiams pastoviai teikiamas techninis ir technologinis servisas.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SUDEDAMOSIOS DALYS
Biologinis reaktorius - vienoje konteinerinėje talpoje esanti technologija, susidedanti iš pirminio mechaninio valymo, denitrifikacijos, nitrifikacijos, separacijos kamerų. Pagal poreikį toje pačioje talpoje diegiami perteklinio dumblo tankintuvai, perteklinio dumblo rezervuarai, papildomi valymo ir dezinfekavimo elementai.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MONTAŽAS
Sistema sukurta taip, kad įrangos diegimas vyktų greitai ir pigiai. Bet kuriuo darbo režimo momentu galima lengvai prieti prie visų technologinių dalių bei atlikti priežiūrą. Nuotekų valymo įrenginiai gali būti montuojamos tiek po žeme, tiek dalinai įkastos. Taip pat siūlome tiek atviras tiek uždaras sistemas (po stogu arba pastato viduje).

TERCIALINIS VALYMAS
Tercialinis (tretinis) valymas skirtas papildomam biologiškai išvalytų nuotekų valymui. Tai būgno formos mechaninis filtras, kurio sienelės yra 20-40 μm membrana, sulaikanti skendinčiąsias daleles bei nutrientus.

Apie buitinių nuotekų valymo įrenginių įkainius ir kitus darbus rasite čia