BCTS 100-1000 VALYMO ĮRENGIMŲ TECHNOLOGINĖ SCHEMA

Biologinio nuotekų valymo įrenginyje BCTS nuotekų valymas atliekamas viename gelžbetonio rezervuare.Rezervuaras gali būti pilnai arba dalinai įkastas po žeme. Nuotekų valykla, priklausomai nuo užsakovo pageidavimų gali būti įrengta patalpoje (rezervuarai degiami lengvų metalo konstrukcijų pastate) arba po atviru dangumi. Mūsų kompanija atilieka visapusišką technologinę bei techninę valymo įrenginių priežiūra ir remontą.

bcts100_schema1

MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ ŽYMĖJIMAS NK Pritekėjimo filtras
R1 Nitrifikacijos reaktorius P1 Nuotekų siurblys
R2 Antriniai nusodintuvai P2 Dumblo siurblys
R3 Denitrifikacijos reaktorius P3 Perteklinio dumblo siurblys
PK Nuotekų siurblinė kamera MC Pneumatinis siurblys
ZK Dumblo rezervuaras PM Panardinamas siurblys
DA Orapūtė RS Rankinė hidraulinė sklendė

MODULINĖS BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO SCHEMA

bcts100_schema2

ŽYMĖJIMAS 5. Dumblo rezervuaras
1. Nitrifikacijos reaktorius 6. Administracinės patalpos
2. Denitrifikacijos kamera 7. Tualetas
3. Separacija 8. Koridorius
4. Siurblinė 9. Orapūtė

Ekoservis nuotekų technologijas projektuoja, montuoja, prižiūri ir atlieka technine priežiūra daugiau nei 20 metų. Per tuos metus jie mokėsi iš savo klaidų, bei savo įrengimuose taiko tik patikimiausias ir pažangiausias priemones. Taikydami teorija ir praktika jie dalinai modifikavo klasikinius “prailgintos aeracijos” technologijos modelius, bei sukūrė savo patikimą ir laiko patikrintą technologiją. Skyrelyje parodytos sudedamosios BCTS technologines dalys, buitiniai mechanizmai bei prietaisai.

Apie buitinių nuotekų valymo įrenginių įkainius ir kitus darbus rasite čia