BCTS 100-1000 IŠVALYTO VANDENS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

Biologinio nuotekų valymo įrenginių išvalyto vandens kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose nustatytoms normoms.
Nuotekų valymo įrenginio korpusui suteikiama 20 metų garantija. Likusioms įrenginio dalims –gamintojo garantija.
Kad gedimo atveju valyklos darbas nenutrūktų, svariausios irenginių dalys turi rezervinius siurblius, orapūtes ar maišykles.
24 val/para techninis bei technologinis servisas, priklausomai nuo sudarytos sutarties ar pareikalavimo.
Gedimų taisymas per parą.

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
2 000 - 10 000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS technologijos parametrai
Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos
Vidutinio paros mėginio DLK Vidutinė metinė DLK Vidutinio paros mėginio DLK Vidutinė metinė DLK
BDS5
mg/l O2
-
10
-
nustatoma individualiai
Bendras fosforas
mgP/l
-
2
-
2
Bendras
azotas
mgN/l
-
20
-
20

ChDS

mg/l O2 100 - 125 -

Jei valytą nuotekų vandenį reikia atiduoti į teršalams ypatingai jautrų vandens priimtuvą, siūlome ekonimiška ir jokių papildomų žaliavų neleikalaujanti trečios pakopos valymą (TRETINIS VALYMAS):

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
2 000 - 10 000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS + MIKROFILTRAS technologijos parametrai
Vidutinio paros mėginio DLK Vidutinė metinė DLK
BDS5
mg/l O2
-
< 6
Bendras fosforas
mgP/l
-
< 1
Bendras azotas
mgN/l
-
< 15

ChDS

mg/l O2 < 70 -