BCTS 100-1000 TECHNOLOGINIAI DUOMENYS

Skyrelyje pateiki individualiųjų namų biologinio valymo įrenginio BCTS technologiniai ir techniniai duomenys: įrenginių išmatavimai, svoris, pajėgumai, instaliuotų įrengimų galingumai, perteklinio dumblo produkcija.

TECHNOLOGINIAI DUOMENYS

BCTS
100
200
300
400
Gyventojų ekvivalentas
GE
500-700
900-1 200
1 200-1 600
1 600-2 200
Nuotekų kiekis
m3.d-1
100-120
180-220
240-300
320-440
BDS5 apkrova
kg.d-1
30-36
54-66
72-90
96-

Pritekėjime yra numatytas grubių ir neskaidomų dalių sulaikymas mechaniniu filtru (grotomis). Mechaninis filtras įrengtas taip, kad visos grubios bei didelės dalys yra skaidomos naudojant intesytų oro ir vandens padavimą. Iki reikalaujamo grubumo suskaidytos dalys toliau patenka į biologinio valymo procesą. Grotose susilaiko tik aprašyto proceso metu nesuskaidomos dalys (mediena, metalo ir plastmasės gaminiai). Jie išimami ir likviduojami su kitomis komunalinėmis atliekomis.

BCTS
500
600
800
1000
Gyventojų ekvivalentas
GE
2 200-3 000
3 000-4 000
4 000-5 000
5 000-6 000
Nuotekų kiekis
m3.d-1
500-600
600-800
800-1 000
1 000-1 200
BDS5 apkrova
kg.d-1
150-180
180-240
240-300
300-360

PERTEKLINIO DUMBLO PRODUKCIJA

BCTS
100
200
300
400
Gyventojų ekvivalentas
GE
500-700
900-1 200
1 200-1 600
1 600-2 200
GE vidurkis
GE
600
1 050
1 400
1 900
Bendra apkrova
kgBDS5.d-1
36
63
84
114
Pertek. dum. produkcija
kgSM.kgBDS5
0,65
0,65
0,65
0,65
Perteklinis dumblas
kgNL.d-1
23,4
41,0
54,6
74,1
Perteklinis dumblas
I.sav-1
163,8
287,0
382,2
518,7
Pert. dumb. 1,2 iš proceso
m3.d-1
1,95
3,4
4,6
6,2
Pert. dumb. 1,2 iš proceso
m3.sav-1
13,6
23,9
31,8
43,2
Pertek. dumb. rezerv. 5%
m3.sav-1
3,4
5,7
7,6
10,4
Pertek. dumb. rezerv. 5%
m3.metai-1
175
298
397
539
Nusausintas dumb. 25 %
m3.metai-1
34,1
60,0
79,0
108

BCTS
500
600
800
1 000
Gyventojų ekvivalentas
GE
2 200-3 000
3 000-4 000
4 000-5 000
5 000-6 000
GE vidurkis
GE
2 600
3 500
4 500
5 500
Bendra apkrova
kgBDS5.d-1
156
210
270
330
Pertek. dum. produkcija
kgSM.kgBDS5
0,65
0,65
0,65
0,65
Perteklinis dumblas
kgNL.d-1
101,4
136,5
175,5
214,5
Perteklinis dumblas
I.sav-1
709,8
955,5
1 228,5
1 501,5
Pert. dumb. 1,2 iš proceso
m3.d-1
8,5
11,4
14,6
17,9
Pert. dumb. 1,2 iš proceso
m3.sav-1
59,2
79,6
102,4
125,1
Pertek. dumb. rezerv. 5%
m3.sav-1
14,2
19,1
24,6
30,0
Pertek. dumb. rezerv. 5%
m3.metai-1
738
994
1 278
1 561
Nusausintas dumb. 25 %
m3.metai-1
148,0
199,0
255,0
312,0

NEŠVARUMŲ IR GRUBIŲ DALIŲ PRODUKCIJA

Apie buitinių nuotekų valymo įrenginių įkainius ir kitus darbus rasite čia