BCTS 1-6 IŠVALYTO VANDENS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

24 val/parą techninis bei technologinis servisas, priklausomai nuo sudarytos sutarties ar pareikalavimo.
Gedimų taisymas paros laikotarpiu.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių išvalyto vandens kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas normas.
Buitinių nuotekų valymo įrenginio korpusui suteikiama 10 metų garantija. Likusioms įrenginio dalims – 2 metų garantija.

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
< 5 m3/d

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS technologijos parametrai
Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos
Vidutinė metinė DLK Momentinė DLK Vidutinė metinė DLK Momentinė DLK
BDS5
mg/l O2
20
30
25
35

Jei valytą nuotekų vandenį reikia išleisti į teršalams ypatingai jautrų vandens priimtuvą, siūlome ekonomišką ir jokių papildomų žaliavų nereikalaujantį trečios pakopos valymą (TRETINIS VALYMAS):

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
>5 m3/d,< 2000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS + MIKROFILTRAS technologijos parametrai
Vidutinė metinė DLK Momentinė DLK
BDS5
mg/l O2
< 5
< 8