BCTS 8-90 VALYMO ĮRENGIMŲ TECHNOLOGINĖ SCHEMA


Biologinių nuotekų valymo įrenginyje BCTS  valymas atliekamas vienoje apvalioje aukštos kokybės polipropileno talpoje. Įrenginys turi eilę saugiklių garantuojančių saugų ir patikimą nuotekų valymo įrenginio darbą, o atsitikus sutrikimams, didžiąją dalį gedimų vartotojai pašalina patys. Bet kuriuo atvejų kilus klausimams visuomet suteiksime tinkamą konsultaciją arba atvyksime į vietą.

TECHNOLOGINĖ KONTEINERINIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SCHEMA

ŽYMĖJIMAS 1.0 Pritekėjimas
R1 Nitrifikacijos reaktorius 1.1 Mechaniškai apdirbtos nuotekos
R2 Separacija 1.2 Recirkuliacija N - DN
R3 Denitrifikacija 1.3 Pritekėjimas į separaciją
NK Pirminis, mechaninis filtras 2.0 Perteklinis dumblas
MC Erliftas 2.1 Perteklinis dumblas iš dumblo rezervuaro
P1 Siurbliai 3.0 Oro paskirstymas
RE Dumblo rezervuaras 4.0 Išvalytos nuotekos į priimtyvą
D Orapūtė 4.1 Paviršiniai skysčiai dublo rezervuare

KONTEINERINĖ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SCHEMA BCTS (50 - 600 GE) SU PERTEKLINIO DUMBLO REZERVUARU

Ekoservis nuotekų technologijas projektuoja, montuoja, prižiūri ir atlieka technine priežiūra daugiau nei 20 metų. Per tuos metus jie mokėsi iš savo klaidų, bei savo nuotekų valymo įrengimuose taiko tik patikimiausias ir pažangiausias priemones. Taikydami teoriją ir praktiką jie dalinai modifikavo klasikinius “prailgintos aeracijos” technologijos modelius, bei sukūrė savo patikimą ir laiko patikrintą technologiją. Skyrelyje parodytos sudedamosios BCTS technologines dalys, buitiniai mechanizmai bei prietaisai.

Apie buitinių nuotekų valymo įrenginių įkainius ir kitus darbus rasite čia