BCTS 8-90 IŠVALYTO VANDENS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

 

 


Įrenginių išvalyto vandens kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose nustatytoms normoms.
Įrenginio korpusui suteikiama 10 metų garantija. Likusioms įrenginio dalims – 2 metų garantija.

24 val/parą techninis bei technologinis servisas, priklausomai nuo sudarytos sutarties ar pareikalavimo.
Gedimų taisymas per parą.

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
>5 m3/d,< 2000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS technologijos parametrai
Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos
Vidutinė metinė DLK Momentinė DLK Vidutinė metinė DLK Momentinė DLK
BDS5
mg/l O2
15
25
20
30
Bendras fosforas
mgP/l
2
-
2
-
Bendras
azotas
mgN/l
20
-
20
-

Jei valytą nuotekų vandenį reikia atiduoti į teršalams ypatingai jautrų vandens priimtuvą, siūlome ekonomiška ir jokių papildomų žaliavų nereikalaujanti trečios pakopos valymą (TERCIALINIS VALYMAS):

VALYTŲ NUOTEKŲ TARŠOS PARAMETRAI
>5 m3/d,< 2000 GE

Parametras

Mat. vnt.
Garantuojami BCTS + MIKROFILTRAS technologijos parametrai
Vidutinė metinė DLK Momentinė DLK
BDS5
mg/l O2
< 5
< 8
Bendras fosforas
mgP/l
< 1,2
-
Bendras 
azotas
mgN/l
< 15

-